Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
  Tên triển lãm thương mại: SIGN & GRAPHIC IMAGING MIDDLE EAST 2014
  Ngày tham dự: 2014 .1
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: AE
  Giới thiệu: We showed inkjet printer,paper trimmer,digital foil printer,ribbon printer,etc
  Tên triển lãm thương mại: Thailand Advertising Exhibition
  Ngày tham dự: 2013 .9
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: TH
Gửi email cho nhà cung cấp này