Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
CE CE Inkjet prInter 2022-01-22 ~ 2026-02-05 Đã xác minh
Bằng sáng chế
Hình ảnh Bằng sáng chế số Tên bằng sáng chế  Loại bằng sáng chế Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
The utility model patent certificate ZL201420214684.0 The utility model patent certificate UTILITY_MODEL 2014-04-23 ~ 2024-04-23 Đã xác minh
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
MY-Color 15325023 MY-Color Machinery>>Printing Machine>>Inkjet Printers 2016-01-13 ~ 2026-12-12 Đã xác minh
AUDLEY TMZC14475466D01T150708 AUDLEY Machinery>>Printing Machine>>Inkjet Printers,Machinery>>Packaging Machines>>Laminating Machines,Machinery>>Printing Machine>>Heat Transfers 2015-06-12 ~ 2025-06-13 Đã xác minh
Audley Audley

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are 21 - 30 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này